O FIRMIE

Biuro Projektów TRASA sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi w zakresie projektowania dróg i mostów.

Posiadamy olbrzymie doświadczenie w projektowaniu, niezbędną wiedzę techniczną, znajomość obowiązujących przepisów prawa związanego z budownictwem i ochroną środowiska. Nasze biuro jest w pełni wyposażone w najnowszy sprzęt wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem wspomagającym projektowanie.

Biuro Projektów TRASA sp. z o.o. świadczy usługi projektowe na najwyższym poziomie.

OFERTA

studia wykonalności projektów koncepcyjnych oraz kompleksowych projektów budowlanych i wykonawczych dróg oraz ulic,

opracowania z zakresu inżynierii ruchu drogowego (organizacja ruchu i sygnalizacja świetlna, oznakowanie dróg, pomiary ruchu, analizy przyczyn wypadkowości),

projekty obiektów inżynierskich: mostów, wiaduktów, estakad, kładek dla pieszych, tuneli, przejść podziemnych, przepustów, konstrukcji oporowych,

projekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym, w szczególności: linii elektroenergetycznych wysokiego i niskiego napięcia, linii telekomunikacyjnych, przewodów kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych i wodociągowych, urządzeń wodnych melioracji,

kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne, dokumentacje przetargowe,

opracowania z zakresu ochrony środowiska dla budownictwa komunikacyjnego (inwentaryzacje przyrodnicze, raporty oddziaływania na środowisko, pomiary hałasu, projekty zieleni, projekty ekranów akustycznych),

prace geodezyjne,

prace geotechniczne,

ocena stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy i konsultacje techniczne).

NASZE REALIZACJE

Efekty naszej pracy oglądać można na terenie całego kraju. Poniżej wymienione zostały niektóre z nich:

projekt budowy zachodniej obwodnicy miasta Poznania w ciągu drogi ekspresowej S11 na odcinku od węzła Rokietnica do węzła Swadzim (inwestor: GDDKiA O/Poznań),

projekt budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku od węzła Walichnowy do węzła Złoczew (inwestor: GDDKiA O/Łódź),

projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 196, na odcinku Murowana Goślina - Wągrowiec, w systemie zaprojektuj i wybuduj (inwestor: Eurovia Polska),

projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo, odcinek Sowia Góra - Międzychód, w tym most przez rz. Wartę

projekt budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku Wieruszów - Walichnowy (inwestor: GDDKiA O/Poznań),

projekt dostosowania autostrady A4 Wrocław - Katowice, na odcinku Wrocław - Sośnica, do standardów autostrady płatnej i do poboru opłat, w systemie zaprojektuj i wybuduj (inwestor: Strabag),

projekt budowy i rozbudowy dróg dla potrzeb inwestycji Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Resztek Zmieszanych Odpadów Komunalnych /ITPOK/ (inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu),

projekt Mostu Uniwersyteckiego w Poznaniu (inwestor: Zarząd Dróg Miejski w Poznaniu).

REKRUTACJA

W związku z rozwojem naszego Biura pragniemy zaprosić potencjalnych pracowników (projektantów, asystentów projektanta) do przesyłania pisemnych ofert na adres:

rekrutacja@bptrasa.pl

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

KONTAKT

Biuro Projektów TRASA sp. z o.o.

ul. Janusza Zeylanda 1/7

60-808 Poznań

poczta@bptrasa.pl

tel. 61 843 66 38

NIP: 778-14-63-996

REGON: 301139216

KRS: 0000330000

KONTAKT

Biuro Projektów TRASA sp. z o.o.

ul. Janusza Zeylanda 1/7

60-808 Poznań

poczta@bptrasa.pl

tel. 61 843 66 38

NIP: 778-14-63-996

REGON: 301139216

KRS: 0000330000