O FIRMIE

Biuro Projektów TRASA sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi w zakresie projektowania dróg i mostów.

Posiadamy olbrzymie doświadczenie w projektowaniu, niezbędną wiedzę techniczną, znajomość obowiązujących przepisów prawa związanego z budownictwem i ochroną środowiska. Nasze biuro jest w pełni wyposażone w najnowszy sprzęt wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem wspomagającym projektowanie.

Biuro Projektów TRASA sp. z o.o. świadczy usługi projektowe na najwyższym poziomie.

OFERTA

studia wykonalności projektów koncepcyjnych oraz kompleksowych projektów budowlanych i wykonawczych dróg oraz ulic,

opracowania z zakresu inżynierii ruchu drogowego (organizacja ruchu i sygnalizacja świetlna, oznakowanie dróg, pomiary ruchu, analizy przyczyn wypadkowości),

projekty obiektów inżynierskich: mostów, wiaduktów, estakad, kładek dla pieszych, tuneli, przejść podziemnych, przepustów, konstrukcji oporowych,

projekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym, w szczególności: linii elektroenergetycznych wysokiego i niskiego napięcia, linii telekomunikacyjnych, przewodów kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych i wodociągowych, urządzeń wodnych melioracji,

kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne, dokumentacje przetargowe,

opracowania z zakresu ochrony środowiska dla budownictwa komunikacyjnego (inwentaryzacje przyrodnicze, raporty oddziaływania na środowisko, pomiary hałasu, projekty zieleni, projekty ekranów akustycznych),

prace geodezyjne,

prace geotechniczne,

ocena stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy i konsultacje techniczne).

NASZE REALIZACJE

Efekty naszej pracy oglądać można na terenie całego kraju. Poniżej wymienione zostały niektóre z nich:

projekt budowy zachodniej obwodnicy miasta Poznania w ciągu drogi ekspresowej S11 na odcinku od węzła Rokietnica do węzła Swadzim (inwestor: GDDKiA O/Poznań),

projekt budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku od węzła Walichnowy do węzła Złoczew (inwestor: GDDKiA O/Łódź),

projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 196, na odcinku Murowana Goślina - Wągrowiec, w systemie zaprojektuj i wybuduj (inwestor: Eurovia Polska),

projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo, odcinek Sowia Góra - Międzychód, w tym most przez rz. Wartę

projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry (inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich),

projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 442 Gizałki – Kalisz (inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich),

projekt budowy zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 (inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich),

projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 na terenie gminy Karczew (inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich)

projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie – Jeziornie (inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich),

opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz Studium Wykonalności dla rozbudowy/ przebudowy drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek – Służewo – Radziejów – Sompolno – Konin (inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy),

opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz Studium Wykonalności dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo, od km 0+069 do km 53+814 z wyłączeniem m. Mogilno (inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy),

projekt przystosowania przejścia podziemnego Śródka w Poznaniu dla osób niepełnosprawnych ruchowo (inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu),

projekt koncepcyjny kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą pomiędzy ul. Piastowską a Osiedlem Piastowskim w Poznaniu (inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu),

projekt przebudowy wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254, odcinek Brzoza – Barcin (inwestor: Drogomex),

projekt przebudowy wiaduktu Briańskiego nad linią PKP Poznań – Warszawa wraz z projektem skrzyżowań drogowych (inwestor: Miasto Konin),

projekt budowy drogi łączącej drogę krajową nr 11 z droga krajową nr 12 w Jarocinie (inwestor: Gmina Jarocin),

projekt zabudowy zadaszeń peronów, tunelu i dojść do peronów na stacji PKP Zielona Góra (inwestor: Strabag)

projekt budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku Wieruszów - Walichnowy (inwestor: GDDKiA O/Poznań),

projekt dostosowania autostrady A4 Wrocław - Katowice, na odcinku Wrocław - Sośnica, do standardów autostrady płatnej i do poboru opłat, w systemie zaprojektuj i wybuduj (inwestor: Strabag),

projekt budowy i rozbudowy dróg dla potrzeb inwestycji Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Resztek Zmieszanych Odpadów Komunalnych /ITPOK/ (inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu),

projekt Mostu Uniwersyteckiego w Poznaniu (inwestor: Zarząd Dróg Miejski w Poznaniu).

projekt przebudowy drogi krajowej nr 91 na odcinku Terespol – Stolno (z wyłączeniem mostu na Wiśle) (inwestor: GDDKiA O/Bydgoszcz),

projekt rozbudowy drogi krajowej nr 67 w m. Łochocin (inwestor: GDDKiA O/Bydgoszcz),

projekt rozbudowy i wzmocnienia drogi krajowej nr 62 Strzelno – Kobylniki (inwestor: GDDKiA O/Bydgoszcz),

projekt przebudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Bardo – Bardo Przyłęk (inwestor: GDDKiA O/Wrocław),

projekt rozbudowy układu komunikacyjnego wraz z budową nowego mostu przez rz. Bóbr w ciągu drogi krajowej nr 94 w m. Bolesławiec (inwestor: GDDKiA O/Wrocław),

projekt budowy drogi krajowej nr 11 na odcinku od ronda Janiska do węzła Kołobrzeg Wschód (inwestor: GDDKiA O/Szczecin),

projekt przebudowy drogi krajowej nr 20 w m. Śmiadowo (inwestor: GDDKiA O/ Szczecin),

projekt koncepcyjny budowy obwodnicy Szamotuł w ciągu drogi wojewódzkiej nr 184 (inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich),

projekt koncepcyjny budowy obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich),

projekt koncepcyjny rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 do m. Margonin (inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich),

projekt koncepcyjny rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od m. Margonin do m. Wągrowiec (inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich),

projekt koncepcyjny rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką nr 188 w m. Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 (inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich),

projekt rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 430 Poznań – Mosina – ul. Armii Poznań z ul. Dworcową w Luboniu (inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich),

REKRUTACJA

W związku z rozwojem naszego Biura pragniemy zaprosić potencjalnych pracowników (projektantów, asystentów projektanta) do przesyłania pisemnych ofert na adres:

rekrutacja@bptrasa.pl

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

KONTAKT

Biuro Projektów TRASA sp. z o.o.

al. Wielkopolska 29/6

60-603 Poznań

poczta@bptrasa.pl

tel. 61 843 66 38

NIP: 778-14-63-996

REGON: 301139216

KRS: 0000330000

KONTAKT

Biuro Projektów TRASA sp. z o.o.

al. Wielkopolska 29/6

60-603 Poznań

poczta@bptrasa.pl

tel. 61 843 66 38

NIP: 778-14-63-996

REGON: 301139216

KRS: 0000330000